materias
 colecciones
 revistas
 autores/as
 destacados
 catálogo
 
 ebooks
Ecología Política
Mientras tanto
Quaderns de la Mediterrània
Libros Libres

 

 

 

 


Observatorio del sistema penal y los Derechos Humanos

L’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona està integrat per professors/es, estudiants, llicenciats, postgraduats i professionals que mitjantçant activitats de recerca, docents i d’observació de les institucions del sistema penal treballen per la cultura dels drets humans, defensar els drets i llibertats de les persones i enfortir els principis i valors de l’Estat democràtic de dret.

 

L’OSPDH busca donar eines per a que les persones i organitzacions socials gaudeixen de més poder i tinguin els instruments necesaris en la seva lluita per els drets, la llibertat, la democràcia i la justicia. Assolir que tot ésser humà, amb independència del seu sexe, ètnia, religió, ideologia i nacionalitat, sigui reconegut i respectat com a una persona amb drets requereix que les persones siguin veritablement autònomes, independents i lliures davant dels poders socials, especialment davant de l’Estat i el sistema penal.