materias
 colecciones
 revistas
 autores/as
 destacados
 catálogo
 
 ebooks
Ecología Política
Mientras tanto
Quaderns de la Mediterrània
Libros Libres

 

 

 

 


Vocabulari visual català-àrab

Imagen de  Vocabulari visual català-àrab

Vocabulari visual català-àrabMontserrat Esteve Palà (coord.)


Educación Global
Educación
ISBN: 978-84-7426-641-6
páginas: 120
PVP: 10 €
Bookmark and Share
Les llengües són un element de comunicació, però al mateix temps constitueixen un deis signes d´identitat cultural més rellevants. ''La llengua materna és corpòriament inaugural, inicia l´expressió silenciosa de la confusió amb el cos de la mare, inicia a això que no podrà esborrar cap altra llengua apresa. Encara que la parla inaugural caiguí en desús o es perdi, sempre quedarà. La llengua materna es írreductible a tota traducció''.

La diversitat lingüística és un fet en el món d´avui, que s´afiança cada día mes. En un futur pròxim tots els homes i les dones del món seran multilingües. Per un costat tindrem la llengua d´identitat, la llengua estimada, la llengua materna, i per un altre tindrem les llengües de comunicació formal i internacional que mposen en l´aldea global en qué vivim.

Aquest Vocabularí visual català-àrab és un instrument imprescindible d´acollida per ajudar a suavitzar aquest pas tan important que fan els nens i nenes, joves i adults deis països àrabs en abandonar la seva terra natal i arribar a Catalunya. Serveix a aquestes persones com a eina de comunicació i d´integració en facilitar-los d´aprenentatge de la nova llengua partint del reconeixement i la valoració de la seva llengua d´origen i/o de la seva cultura.

Per una part, troben escrita, acompanyant la il•lustració, la llengua estimada, la de casa, la seva, aquella que els dóna seguretat; per una altra, la llengua d´acollida, de comunicació, d´estudi de traball, de futur. Un futur que es presenta amable, porquè ja en el primer moment se sentiran respectats en allò que els identifica: la seva llengua.També té com a objectiu facilitar als catalanoparlants l´aprenentatge, en forma amena i pràctica, d´un vocabulari bàsic de llengua àrab, cosa que permet de crear un pont de comunicació i apropament entre persones de diferents cultures, que ja convivim en el mateix territori.

El Vocabulari visual català-àrab és un material pedagògic que pot ser usat per aprendre un léxic bàsic català o àrab, tant a classe com a nivellfamiliar, o individualment, a casa o amb els amics.

Esperem que contribueixi a obrir un canal més de convivència amb les persones d´origen àrab que viuen a Catalunya, en afavorir una millor comunicació enteniment, per construir, entre tots i amb la riquesa que ofereix la diversitat, un món millor on prevalguin el respecte i la pau.